Pontos pólusra állás

avagy a Scheiner módszer (*)

A pontos pólusra álláshoz szálkeresztes okulár, továbbá 2-3x-os Barlow lencse használata erősen ajánlott. Az alábbi beállítási módszer akkor is sikeresen használható, ha az égi pólus nem látható a megfigyelési helyről.

 1. Végezzünk el egy durva pólusra állást (iránytű, vízszintező, saccográf...) Szereljük fel a megvilágított szálkeresztes okulárt és esetleg a Barlow tagot.
 2. Járó óramű mellett állítsuk a távcsövet egy, a meridián és az égi egyenlítő metszéséhez közeli mérsékelt fényességű csillagra. A legjobb eredmény eléréséhez a csillag ą30 ívperccel RA-ban a meridiántól illetve ą5°-kal deklinációban az egyenlítőtől ne legyen távolabb.
 3. Jegyezzük meg a csillag deklinációbeli elmozdulásának irányát! (Hagyjuk figyelmen kívül a RA beli elmozdulást!)
  Túl keletre állítvaTúl nyugatra állítvaa.) Ha a csillag dél felé mozdul el, akkor a távcső tengelye az égi pólustól kelet felé tér el.

  b.) Ha a csillag észak felé mozdul el, akkor a távcső tengelye az égi pólustól nyugat felé tér el.
 4. Mozgassuk el a tengelyrendszerünket horizontálisan úgy, hogy a fenti hibát csökkentsük! Ismételjük ezt a korrekciót mindaddig, mig hosszab idő alatt sem veszünk észre deklinációs elmozdulást!
 5. Ezek után a távcsövet állítsuk egy a keleti horizont feletti, az égi egyenlítőhöz közeli mérsékelt fényességü csillagra. A legjobb eredményt akkor érjük el, ha a csillag 20-30°-kal van a keleti horizont felett és ą5°-ra az egyenlítőtöl.
 6. Újra figyeljük meg a csillag deklinációbeli elmozdulásának irányát!
  Túl magasra állítvaTúl alacsonyra állítvaa.) Ha a csillag déli irányba mozdul, a távcső tengelye a pólus alá, míg

  b.) ha a csillag északi irányba mozdul, akkor a pólus fölé mutat.
 7. Vertikális irányban korrigáljuk a tengelyrendszerünk beállítását mindaddig, míg a csillagelmozdulás meg nem szűnik.

Megjegyzések:

Ezen írás a "Meade Instuments Corporation" "Instruction Manual ... 10" LX200 Schmidt-Cassegrain Telescopes" "Precise Polar Alignment" fejezete alapján készült.