Pólusra állás digitális osztottkör segítségével

Bevezetés

Már évek óta egy LX200 mechanikájú távcsövet használok CCD képek készítéséhez. A pontos pólusra állás és a periodikus hibáktól mentes követés elengedhetetlen a hosszab (2-5-10 perc) integrációjú felvételek készítéséhez. Az utóbbi az LX200 automatikus periodikus hiba korrekciós szolgáltatásának (Smart Drive) felprogramozása után megoldottnak látszott, míg a pontos (és nem utolsó sorban, lévén "állandó kitelepülő", gyors) pólusra állás problémájával sokáig küszködtem.

Az LX200 operációs rendszere az alábbi, gyors és pontos pólusta állási módszert ajánlja fel:

 1. Állítsuk a távcsövet (a mechanikus osztottkörei segítségével) óraszög 0h deklináció 90°-ra.
 2. Egy gomb lenyomásával ezt közölve a mechanika a bellításhoz képest annyit mozdul el, mint amennyire (és amerre) a pólushoz képest a Sarkcsillag van.
 3. Ezekután szálkeresztes okullár segítségével (persze, kezdetben a "durvább" esetben a keresőtávcső szálkeresztjének segítségével) az éket (értsd RA tengely iránya) a mechanikus csavarok állításával a lehető legpontosabban a Sarkcsillagra irányítjuk.
 4. A távcső egy, az adatbázisából választott, a meridián és az egyenlítő közelében lévő fényes referencia csillagra áll rá. Persze ez nem esik pontosan a látómező közepébe. Erre már az elektronika mozgatásával ráállunk és ezt egy gomb lenyomásával tudatva a géppel már pontosan tudja, hogy "merre az arra"!

A fenti módszert az teszi megvalósíthatóvá, hogy

Természetesen az első kritérium helyettesíthető az észlelőhely pontos csillagidejének ismeretével! Ez az információ nem másra kell, mint hogy RA-ban mekkorát kell a második lépésben elfordulnia a mechanikának. A negyedik lépés nyilvánvalóan csak arra kell, hogy a RA-beli orientáció minél pontosabb legyen. Megjegyzem, az óraszög 0h beállítás hibája a 2. lépésben gyakorlatilag eltünik, nem érdemes GPS koordinátákat és atomóra időket használni!

A probléma

A fenti módszer gyors is, pontos is mi hát a baj? Ha a kedves olvasó megértette a vázolt eljárást, láthatja, hogy a módszer pontosságát kettő tényező határozza meg:

Az egész pólusra állás problémája most már csak arra korlátozódik, hogy

Hogyan álljunk legpontosabban deklináció 90°-ra?

Használjuk a Sarkcsillagot, mint fixpontot a következőkben (hiszen, ha nem "húzzuk" a beállítást 5-10 percnél tovább, akkor azalatt ívpercnél kevesebbet mozdul el!). Ha "ráérünk", akkor "igazi" fix pont, mint templomtorony (villámhárítójának csúcsa) stb. az ajánlott célpont.

 1. Álljunk "mechanikus" módon a legpontosabban dec 90°-ra! Az égi fixpontot állítsuk a szálkereszt (optikai tengely) közepére!
 2. Fordítsuk el 180°-kal a RA tengelyt! A fix pont elmozdult a látómezőben, korrigáljuk vissza az elmozdulás felét csak a deklinációs finommozgatás (mechanikus vagy elektronikus) állításával a maradékot pedig a RA tengely irányának elmozgatásával!
 3. Ismét fordítsuk el a RA tengelyt 180°-kal, (praktikusan vissza az előző állásba), és ismételjük a 2. pontban leírtakat mindaddig, míg a korrekció már nem okoz változást a szálkereszt közepe és a fixpont közöt!

Megjegyzések:

A módszer

ezekután már kézenfekvő:

 1. Álljunk a legpontosabban deklináció 90°-ra a fent leírtak szerint!
 2. Mozdítsuk el a mechanikát az aktuális pólus-Sarkcsillag átmenetnek megfelelően! (Ha még 1-ben óraszög 0h-ra is ügyelünk, akkor ezt az LX200 magától elvégzi!)
 3. Állítsuk mechanikusan a RA tengely irányát úgy, hogy a Sarkcsillag legyen az optikai tengelyen!
 4. Pontosítsuk a csillagidőnket egy egyenlítő közeli csillag szerint.

Egy utolsó praktikus tanács: persze az egész beállítósdit jó, ha megelőzi a kereső szálkeresztjének a főoptika tengelyirányába állítása, és ha elmozdítható a szálkereszt az okulárban (a főoptikán), annak is a centrálása!

A pontosságról

Ha gyakorlottak vagyunk a módszer alkalmazásában, könnyedén megvalósítható az ívperc vagy annak töredékét (akár harmadát, negyedét) elérő pontosság! Egy ilyen sikerültebb beállás mellett az egyenlítőn is legfeljebb negyed-fél óra alatt gyűlik fel egyetlen ívmásodpercnyi eltérés. A pólusra állás és a követés pontosságáról az alábbi táblázat ad összefoglalást:

Pólusra állás pontossága Vezetési pontosság
az egyenlítőn ą 30°-on ą 60°-on
1' = 60" 16" / óra (~ 4 perc / ív") 14" / óra (~ 4.5 perc / ív") 8" / óra (~ 8 perc / ív")
30" 7.9"  / óra (~ 8 perc / ív") 6.8" / óra (~ 9 perc / ív") 3.9" / óra (~ 15 perc / ív")
15" 3.9"  / óra (~ 15 perc / ív") 3.4" / óra (~ 18 perc / ív") 1.9" / óra (~ 30 perc / ív")

Az általam leggyakrabban használt optikai összeállításban (10" f/3 optika 7.4ľm pixelméret) 2" a pixelfelbontás, így például egy elkapkodott, 1'-es (amit nem nehéz kis gyakorlattal meghaladni) pólusra állás után is az Örvényködöt (M51) 11 percig  integrálhatom anélkül, hogy egy pixelnyi, a pólusraállás hibájából eredő elmozdulásra kellene számítanom.

KELL ENNÉL TÖBB?